TENZI Clean Up Car Wash

pH
1
Symbol
A-45
Dostępny w pojemnościach
20 L, 200 L, 10 L

Opis

Mocno skoncentrowany preparat na bazie kwasów nieorganicznych do chemicznego czyszczenia i pielęgnacji wyposażenia bezdotykowych myjni samochodowych, w tym: banery reklamowe, elementy ze stali nierdzewnej, stali malowanej. Doskonale usuwa osady i naleciałości powstałe podczas standardowej pracy bezdotykowej myjni samochodowej: stare i bieżące naloty z wosku, proszku i innych mieszanek chemicznych łącznie z zanieczyszczeniami. Uwaga! Nie stosować preparatu na szkło i powierzchnie szklane – preparat nieodwracalnie matowi szkło!

Zastosowanie:

- bezdotykowe myjnie samochodowe: wyposażenie, banery - stal nierdzewna, malowana

Metody użycia:

Przed zastosowaniem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. Bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Uwaga! Preparat matowi szkło. Przed zastosowaniem preparatu zabezpieczyć powierzchnie szklane oraz delikatne, nieodporne na preparaty kwaśne. Stosować w postaci wodnych roztworów w zaleŜności od stopnia zabrudzenia powierzchni w rozcieńczeniu: - 1:3 doczyszczanie starych zanieczyszczeń - 1:10 pielęgnacja i bieŜące mycie Nanosić na mytą powierzchnię za pomocą opryskiwacza, pozostawić na chwilę, po czym zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem (130-150 bar). Pojemność:5 L